வால்டர் மண்டிலி காலமானார்!

வால்டர் மண்டிலி காலமானார்!

1977 முதல் 1981 வரை அமெரிக்காவின் 42-வது துணை அதிபராக செயல்பட்டவர் வால்டர் மண்டிலி. 

மேலும், பில் கிளிங்டன் அதிபராக இருந்த போது 1993 முதல் 1996 வரை வால்டர் மண்டிலி ஜப்பானுக்கான அமெரிக்க தூதராகவும் செயல்பட்டுள்ளார். வயது முதிர்வு காரணமாக அவர் அரசியலை விட்டு கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் விலகியிருந்தார். இந்நிலையில், 93 வயதான வால்டர் மண்டிலி இன்று உயிரிழந்தார். வால்டர் மண்டிலி வயது முதிர்வு காரணமாக உயிரிழந்துள்ளார்.
 

எங்களைப்பற்றி

மதுரையில் உள்ள தமிழ் வாசகர்கள் செய்திகளை உடனடியாகவும் எளிதாகவும் படிக்கும் வகையில் நவீன தொழில் நுட்ப வசதிகளுடன்...
More

தொடர்பு கொள்ள

Madurai Address:
Plot No. 22, Sri Meenakshi Garden, Visalakshipuram Main Road, Reserve Line, Madurai-14, Tamilnadu, India.

Back to Top