புதிய வசதியுடன் அண்ட்ராய்டு 12!

புதிய வசதியுடன் அண்ட்ராய்டு 12!

ஏராளமான அப்பிளிக்கேஷன்களை அண்ட்ராய்டு 12 இயங்குதளத்தில் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருத்தல் விசேட அம்சமாகும். ஒவ்வொரு வருடமும் அன்ரோயிட் இயங்குதளத்தின் புதிய பதிப்புக்கள் அறிமுகம் செய்யப்படுவது வழக்கமாகும்.

இவ்வாறு புதிதாக அறிமுகம் செய்யப்படும்போது புதிய வசதிகளும் உள்ளடக்கப்பட்டே அறிமுகம் செய்யப்படும்.
 
இந்த வரிசையில் அண்ட்ராய்டு 12 இயங்குதளப் பதிப்பிலும் புதிய வசதி ஒன்று அறிமுகம் செய்யப்படவுள்ளது. அதாவது அப்பிளிக்கேஷன்களின் பின்னணி வர்ணங்களை மாற்றக்கூடிய வசதி இவ் இயங்குதளப் பதிப்பில் உள்ளடக்கப்படவுள்ளது.
 
இதனால் பயனர்கள் தாம் விரும்பிய வர்ணங்களில் அன்ரோயிட் அப்பிளிக்கேஷன்களை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும்.
 

 

எங்களைப்பற்றி

மதுரையில் உள்ள தமிழ் வாசகர்கள் செய்திகளை உடனடியாகவும் எளிதாகவும் படிக்கும் வகையில் நவீன தொழில் நுட்ப வசதிகளுடன்...
More

தொடர்பு கொள்ள

Madurai Address:
Plot No. 22, Sri Meenakshi Garden, Visalakshipuram Main Road, Reserve Line, Madurai-14, Tamilnadu, India.

Back to Top